Revízie komínov od KOMIN PLUS
Revízia komínu od KOMIN PLUS

Revízie komínov

Zabezpečujeme pravidelné a odborné revízie komínov podľa platnej legislatívy na Slovensku. Okrem toho pre vás zabezpečíme odborné poradenstvo ohľadom komínových systémov, kontrolu, čistenie či preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a ku kolaudácií či po stavebných úpravách na telese komína.
NAŠE REALIZÁCIE

Kontrola a čistenie komínov podľa § 20 Z. z. 401/2007

Podľa zákona je potrebné vykonať kontrolu a čistenie komínov a aj dymovodov  aspoň raz za rok. Túto povinnosť určuje majiteľom komínov novela zákona o ochrane pred požiarmi. Zabezpečíme odbornú kontrolu i vyčistenie vášho komína v dohodnutom termíne  v Bratislave a širšom okolí Bratislavy. Ak hľadáte spoľahlivú firmu na vykonanie kontroly a čistenie komínov podľa platnej legislatívy, sme tu pre vás. Vykonávame pravidelné kontroly a čistenia komínov podľa §20 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.401/2007 Z.z. pre spotrebiče na tuhé, kvapalné a plynné palivo.

CENNÍK

Kontrola a čistenie komínov podľa paragrafu 20
Preskúšanie komínov ku kolaudácii, alebo po stavebných úpravách

Preskúšanie komínov ku kolaudácii alebo po stavebných úpravách

V prípade kolaudácie nových rodinných domov ale aj ostatných prevádzkových priestorov s komínom je potrebné disponovať revíznou správou od revízneho technika komínov. Okrem samotnej kolaudácie je revízna správa potrebná aj po uskutočnených stavebných úpravách. Majitelia komínov musia zabezpečiť revíznu správu komína okrem kolaudácie aj pre účely poistenia domov a budov. Pred pripojením spotrebiča na komín, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína pre vás zabezpečíme odborné preskúšanie komína (§14 písmeno z vyhlášky 314/2001 Z.z.). Súčasťou našich služieb je taktiež odborné poradenstvo ohľadom komínových systémov.