Cenník kominárskych prác

ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV
PRE TUHÉ A KVAPALNÉ PALIVO

ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV
PRE PLYNNÉ PALIVO

ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV PRE PLYNNÉ PALIVO
TURBO KOTLY, KONDENZAČNÉ KOTLY

ODBORNÉ KOMINÁRSKE PRÁCE

POTVRDENIE O PRESKÚŠANÍ KOMÍNA A DYMOVODU

POUŽITIE ANALYZÁTORA SPALÍN (PRESNÉ MERACIE CO)

KONTROLA KOMÍNOVÉHO PRIEDUCHU KOMÍNOVOU KAMEROU

PRÍPLATKY

V prípade hromadnej objednávky nad 6 prieduchov
možná zľava do výšky max 25%Ceny sú orientačné. V prípade silno zaneseného dlhodobo nečisteného,
nekontrolovaného komína sa môže cena navýšiť.


KONTAKT NA NÁS