Cenník kominárskych prác

V prípade hromadnej objednávky nad 6 prieduchov
možná zľava do výšky max 25%
Ceny sú orientačné. V prípade silno zaneseného dlhodobo nečisteného,
nekontrolovaného komína sa môže cena navýšiť.